Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Δείτε τι φόρο θα πληρώσει ένας άστεγος για το 2012!!!...

Απίστευτο κι όμως Ελληνικό!


 
Ας υποθέσουμε ότι ένας άστεγος θέλει να υποβάλλει φορολογική δήλωση το 2012, δηλώνοντας ως εισόδημα 0 ευρώ

Το τεκμήριο διαβίωσης ανέρχεται στα 3.000 ευρώ.

Επιπλέον, θα πρέπει να ... προσκομίσει αποδείξεις 750 ευρώ, τις οποίες ουδείς ξέρει από πού θα βρει. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να πληρώσει ποινή για την έλλειψη των αποδείξεων, ίση με το 10%, δηλαδή 75 ευρώ (από τα 0 ευρώ που διαθέτει). 

Ως προκαταβολή φόρου,
θα πρέπει να καταβάλλει το 55% των 75 ευρώ, δηλαδή 41,25 ευρώ.

Αν προσθέσουμε τα δύο ποσά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ο άστεγος θα πληρώσει συνολικά 116,25 ευρώ... 

Κι αυτό επειδή «τόλμησε» να υποβάλει μηδενική φορολογική δήλωση χωρίς να προσκομίσει τις απαραίτητες... αποδείξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: